Tarkastuksiin liittyvä lainsäädäntö

Nostolaitetarkastus vaatii määräysten ja laitteiden ehdotonta tuntemusta. Reagoimme viranomaisvaatimusten muutoksiin välittömästi, jotta nostolaitetarkastuksemme täyttävät aina lain vaatimukset – tai jopa ylittävät ne silloin, kun laitteelta vaaditaan erityistä kestävyyttä tai turvallisuutta.

Nostolaitteiden käytöstä ja tarkastamisesta on säädetty mm. seuraavissa laeissa, asetuksissa ja päätöksissä. Voit tutustua Valtioneuvoston sekä Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksiin ja asetuksiin tarkemmin Finlexin sivuilla.

Lait ja asetukset

 • Valtioneuvoston asetus (VNa) 400/2008 koneiden turvallisuudesta
 • Valtioneuvoston asetus (VNa) 403/2008 työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta
 • Sähköturvallisuuslaki 410/1996
 • Sähköturvallisuusasetus 498/1996
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (KTMp) 1694/1993 sähkölaitteiden turvallisuudesta
 • Valtioneuvoston asetus (VNa) 633/2004 alusten lastauksen ja purkamisen työturvallisuudesta
 • Valtioneuvoston asetus (VNa) 1101/2010 henkilönostoista nosturilla
 • Hissiturvallisuuslaki 1134/2016

Historiaa

Valtioneuvoston päätös 1037/1989 nostureista ja niiden tarkastamisesta tuli voimaan 1.9.1990. Päätöksessä säädettiin yli 500 kg nostaville teollisuuden nostureille pakolliset käyttöönottotarkastukset sekä vuosittaiset uusintatarkastukset.

1.1.1994 tuli voimaan Valtioneuvoston päätös 1403/1993, joka koskee työvälineiden turvallista käyttöä. Päätös asetti Euroopan neuvoston direktiivin 89/655/ETY voimaan myös Suomessa.

Vuonna 1998 annettiin Valtioneuvoston päätös 856. Tässä päätöksessä tulivat voimaan mm. §77: nostoapuvälineitä koskeva, vuosittain tehtävä määräaikaistarkastus sekä §65, joka koskee ns. 10-vuotistarkastuksia.

Valtioneuvoston asetus 403 astui voimaan 1.1.2009. Uusien henkilönostinten ja ajoneuvonostureiden käyttöönottotarkastusvaade poistui. Tarkastuksia nostureille saavat suorittaa vain asiantuntijayhteisöt ja henkilösertifikaatilla pätevyytensä osoittaneet asiantuntijat.

Suosittele meitä

Ota yhteyttä omaan nosturiexperttiisi!

Nosturiexpertit Oy - Nosturilloyds
Kytäjänkatu 23A,
05830
HYVINKÄÄ
nosturiexpertit@nosturiexpertit.fi
Y-tunnus: 0853198-1
www.nosturiexpertit.fi

Kaipaatko lisätietoja palveluista?

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella, palaamme pian asiaan.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

puhelimitse
sähköpostilla

Need more information about our services?

Leave a contact request using the form, and we’ll get back to you as soon as possible. 

I want to be contacted by

phone
e-mail

Vill du veta mer om tjänsterna?

Lämna en begäran om kontakt med formuläret, vi kontaktar dig så fort vi kan.

Jag önskar att man tar kontakt med mig

per telefon
per e-post

 • Finas
 • Luotettava Kumppani
 • Tukes