Lagstiftning med anknytning till besiktningar

Besiktning av lyftanordningar kräver ovillkorligt kunskap om föreskrifter och apparater. Vi reagerar direkt på ändringar i myndighetskrav, så att våra besiktningar av lyftanordningar alltid fyller lagens bestämmelser – eller t.o.m. överskrider dem när det krävs särskild hållbarhet eller säkerhet hos anordningarna.

Föreskrifter om användning och besiktning av lyftanordningar hittas i bl.a. följande lagar, förordningar och beslut. Du kan bekanta dig noggrannare med statsrådets samt handels- och industriministeriets beslut och förordningar på Finlex webbsidor.

Lagar och förordningar

 • Statsrådets förordning (SRf) 400/2008 om maskiners säkerhet
 • Statsrådets förordning (SRf) 403/2008 om säker användning och besiktning av arbetsutrustning
 • Elsäkerhetslagen 410/1996
 • Elsäkerhetsförordningen 498/1996
 • Handels- och industriministeriets beslut (HIMf) 1694/1993 om elektrisk utrustnings säkerhet
 • Statsrådets förordning (SRf) 633/2004 om arbetarskydd vid lastning och lossning av fartyg
 • Statsrådets förordning (SRf) 1101/2010 om personlyft med kran
 • Handels- och industriministeriets beslut (HIMf) 663/1996 om ibruktagning och drivande av eldrivna hissar
 • Handels- och industriministeriets beslut (HIMf) 564/1997 om hissars säkerhet

Historik

Statsrådets beslut 1037/1989 om kranar och besiktning av dessa trädde i kraft 1990.09.01. I beslutet föreskrevs obligatoriska ibruktagningsbesiktningar samt årliga nya besiktningar för de industriella lyftkranar som lyfter mer än 500 kg.

Statsrådets beslut 1403/1993 om trygg användning av arbetsutrustning trädde i kraft 1.1.1994. Genom beslutet genomfördes Rådets direktiv 89/655/EEG även i Finland.

År 1998 utfärdades statsrådets beslut 856. Bl.a. följande föreskrifter trädde i kraft med detta beslut: 77 § om årlig besiktning av lyftredskap och vissa lyftanordningar samt 65 § om s.k. 10-årsbesiktningar

Statsrådets förordning 403 trädde i kraft 1.1.2009. Kravet på besiktning vid ibruktagning av nya personliftar och mobilkranar ströks. Besiktning av lyftkranar får endast utföras av expertsamfund och experter som med personcertifikat har påvisat sin kompetens.

Suosittele meitä

Kontakta din Nosturiexpertit!

Nosturiexpertit Oy - Nosturilloyds
Kytäjänkatu 23A,
05830
HYVINKÄÄ
nosturiexpertit@nosturiexpertit.fi
FO-nummer: 0853198-1
www.nosturiexpertit.fi

Kaipaatko lisätietoja palveluista?

Jätä yhteydenottopyyntö lomakkeella, palaamme pian asiaan.

Haluan, että minuun otetaan yhteyttä

puhelimitse
sähköpostilla

Need more information about our services?

Leave a contact request using the form, and we’ll get back to you as soon as possible. 

I want to be contacted by

phone
e-mail

Vill du veta mer om tjänsterna?

Lämna en begäran om kontakt med formuläret, vi kontaktar dig så fort vi kan.

Jag önskar att man tar kontakt med mig

per telefon
per e-post

 • Finas
 • Luotettava Kumppani
 • Tukes