Ajoneuvonosturi tai mobiilinosturi on tarkoitettu raskaisiin nostoihin. Koska ajoneuvonosturit ovat ajoneuvoalustaisin, ovat ne maantiekelpoisia ja niiden liikkuminen paikasta toiseen helppoa. Nosturin pystyttäminen nostokuntoon on nopeaa ja laite saadaan siirrettyä esimerkiksi työmaalta nopeasti pois nostotyön jälkeen.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Ajoneuvonostureille suoritetaan vuosittain määräaikaistarkastus. Vuositarkastuksessa tarkastetaan, ovatko laitteen mekaaniset rakenteet ja huoltotasot pysyneet kunnossa ja todetaan, että nosturin hallintalaitteet, varoitus- / hälytyslaitteet, laitteeseen suunnitellut lisälaitteet, rajakytkimet jne ovat toimintakunnossa sekä ennen kaikkea: onko nosturin käyttö turvallista.

Kaatumisvaaran vuoksi, ajoneuvonosturit tulee koekäyttää kuomalla ja todeta kuormituksenvalvontalaitteiden toiminta, jokaisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

Tarkastus suoritetaan nosturin valmistajan ja / tai maahantuojan ohjeita sekä standardeja ja valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriön ohjeita noudattaen.

Tarkastusväliä voidaan pidentää, mikäli nosturin käyttö on vähäistä ja vastaavasti lyhentää, mikäli käyttö tai käyttöolosuhteet ovat erityisen vaativat.

Mikäli ajoneuvonosturi on tuotu ETA alueen ulkopuolelta ja ennen turvallisuuden kannalta merkittävän korjaus- ja muutostyön jälkeistä käyttöä tulee nosturille tehdä käyttöönottotarkastus.

KOEKÄYTTÖ

Koekäyttö suoritetaan nosturille jokaisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä nosturin suurimmalla sallitulla kuormalla. Nostolaitteet, joille ylikuormittuminen aiheuttaa kaatumisvaaran, on koekuormitus tehtävä aina määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä ajoneuvonostureille enintään 10 vuoden välein. Tästä syystä siitä käytetään usein nimitystä ’kymppitarkastus’ tai ’purettuna tarkastus’.

Ajoneuvonosturin 10v tarkastuksessa nosturista puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei muutoin ole luotettavasti mahdollista.

Ajoneuvonosturin teleskooppipuomistot, teleskoopattavat tukijalat ja nostokoukku puretaan. Kaikkien näiden kunto tutkitaan ndt-menetelmällä tai radiologisella tarkastusmenetelmällä.

Ota yhteyttä tuotteesta

Ajoneuvonosturit

Tietosuojalausunto