Henkilönostimia käytetään nimensä mukaisesti henkilöiden nostamiseen. Yksinkertaisimmat henkilönostimet ovat saksinostimia, jotka ainoastaan nousevat ylöspäin. Lisäksi löytyy puominostimia, teleskooppinostimia, kuukulkijoita jne, joilla toimintasäde ulottuu korkeuden lisäksi myös sivusuuntiin. Henkilönostin voi kulkea joko omalla alustallaan tai olla asennettuna kuorma-auton päälle.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Henkilönostimille suoritetaan vuosittain määräaikaistarkastus. Vuositarkastuksessa tarkastetaan, ovatko laitteen mekaaniset rakenteet ja huoltotasot pysyneet kunnossa ja todetaan, että nosturin hallintalaitteet, varoitus- / hälytyslaitteet, laitteeseen suunnitellut lisälaitteet, rajakytkimet jne ovat toimintakunnossa sekä ennen kaikkea: onko nostimen käyttö turvallista.

Tarkastus suoritetaan nosturin valmistajan ja / tai maahantuojan ohjeita sekä standardeja ja valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriön ohjeita noudattaen.

KOEKÄYTTÖ

Koekäyttö suoritetaan nostimelle määräaikaistarkastuksen yhteydessä, enintään neljän vuoden välein, nostimen suurimmalla sallitulla kuormalla. Puominostimille joiden ylikuormittuminen aiheuttaa kaatumisvaaran on koekuormitus tehtävä aina määräaikaistarkastuksen yhteydessä ts. joka vuosi.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä henkilönostimille enintään 10 vuoden välein. Tästä syystä siitä käytetään usein nimitystä ’kymppitarkastus’ tai ’purettuna tarkastus’.

Nostimen 10v tarkastuksessa nostimesta puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista.

Henkilönostimen teleskooppipuomistot ja teleskoopattavat tukijalat puretaan. Kaikkien näiden kunto tutkitaan NDT-menetelmällä. Niveltapit ja mahdolliset kääntökehien pultit tarkastetaan myös ainetta rikkomattomalla menetelmällä tai vaihdetaan uusiin.

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I002, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi C

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto