Nosturiexpertit
side-area-logo
TILLFÖRLITLIG, OPARTISK OCH YRKESSKICKLIG BESIKTNING AV LYFTANORDNINGAR I FINLAND

Nosturiexpertit Oy – Nosturilloyds är ett på besiktningar av lyftanordningar specialiserat expertföretag. Våra tjänster siktar på att våra kunders anordningar ska fungera tillfredsställande och att användaren samt de personer som verkar i omgivningen ska ha en trygg verksamhetsmiljö.

Vi utför årligen lyftanordningsbesiktningar av tusentals anordningar och vi utnyttjar den ledande tekniken i branschen i besiktningarna. Våra besiktningsmän är utbildade proffs med ådagalagd kompetens och lång erfarenhet, som är väl förtrogna med olika tillverkares anordningar.

Vi erbjuder dig tillförlitlig, effektiv och smidig service med tiotals års erfarenhet och yrkesskicklighet.

Phone:
(088) 554-322-54-12 or
(088) 555-322-63-11
ADDRESS:
PO Box 16122 Collins Street
West Victoria 8007 Australia
EMAIL:
email@yoursite.com
help@yoursite.com
Call Now Button