BRETT KOMPETENSOMRÅDE I BESIKTNINGAR AV LYFTANORDNINGAR

En regelbunden besiktning av lyftanordningarna garanterar säkerheten för din personal samt dem som arbetar i omgivningen och säkerställer att det inte sker överraskande avbrott i produktionen. Nosturiexpertit deltar i alla besiktningar under lyftanordningarnas livstid. Förutom besiktning av lyftanordningar utför vi olika slags tilläggstjänster med anknytning till lyftanordningar.

Som avtalskund hos oss behöver ägaren till en anordning inte bekymra sig om tidpunkten för nästa besiktning. Vi ser till att besiktningarna alltid utförs vid rätt tidpunkt. Fråga mer om avtalskundförhållandet!

Nosturiexpertit Oy är ett kontrollorgan I002 ackrediterat av Ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav EN ISO/IEC 17020:2012. Typ C. Besiktningstjänster:

 • Återkommande besiktningar av lyftanordningar
 • Grundliga återkommande besiktningar av lyftanordningar (nedmonterad)
 • Funktionsprov med lyftanordningar
 • Idrifttagningsbesiktningar av lyftanordningar
 • Besiktningar av lyftredskap

Nosturiexpertit Oy är ett kontrollorgan I055 ackrediterat av Ackrediteringstjänsten FINAS, ackrediteringskrav EN ISO/IEC 17020:2012. Typ A. Besiktningstjänster:

 • Återkommande och grundliga återkommande besiktningar av linbaneanläggningar
 • Besiktning av lyftanordningar enligt svenska besiktningskrav
 • Lyftdörrar
Övriga tjänster
 • Livslängdsgranskning av maskinerier
 • Krangeometri och bananalys
 • Handledning i användningen av kranar och användarutbildning
 • Icke-förstörande (NDT) inspektioner
Equipment we inspect and their specific inspection requirements
 • Industrikranar
 • Mobilkranar
 • Lastkranar
 • Tornkranar
 • Hamnkranar
 • Skyliftar
 • Billyftar
 • Lyftdörrar
 • Bygghissar
 • Lyftredskap
 • Fallskydd
 • Linbaneanläggningar för persontransport (skidhissar)