NOSTURIEXPERTIT OY – NOSTURILLOYDS

  • Nosturiexpertit Oy – Nosturilloyds är ett 1991 grundat oberoende expertsamfund, som tillhandhåller besiktnings-, mätnings- och utbildningstjänster i anslutning till säkerhet och teknik i lyft- och godshanteringsanordningar.
  • Inspektionsorgan I002 ackrediterat av FINAS ackrediteringstjänst, ackrediteringskrav SFS-EN ISO / IEC 17020 (typ C), för inspektioner av lyftutrustning, lyftdörrar och konstruktion, vindkraftverk och staplingskranar.
  • Inspektionsorgan ackrediterat av FINAS ackrediteringstjänst (applikation APP0107), ackrediteringskrav SFS-EN ISO / IEC 17020 (typ A), för inspektioner av linbaneanläggningar avsedda för persontransporter och för inspektioner av lyftutrustning i enlighet med svenska inspektionskrav.
SÄKER OCH OMFATTANDE SERVICE SOM SIKTAR PÅ SÄKERHET

Med hjälp av vårt omfattande nätverk av inspektörer erbjuder vi alla ägare av lyftanordningar opartisk, yrkesskicklig och effektiv besiktningsservice överallt i landet.

Alla våra utbildade inspektörer har lång arbetserfarenhet i branschen. Dessutom utvecklar vi systematiskt vår verksamhet och utbildar vår personal regelbundet, så att de kontinuerligt kan möta de utmaningar våra kunder och de växlande bestämmelserna ställer.

KALLA PÅ EN EXPERT FRÅN OSS

När du behöver hjälp vid besiktningar, utbildning eller mätningar rörande lyftanordningar, kontakta oss. Du når oss per telefon, e-post eller genom de formulär med begäran om kontakt som återfinns på våra hemsidor.