Autonostimella tarkoitetaan konekäyttöistä laitetta, joka on tarkoitettu auton tai muun ajoneuvon nostamiseen tai kallistamiseen auton huoltoa tai muuta ajoneuvon alla tehtävää työtä varten. Autonostimia käytetään yleisimmin auto- ja konekorjaamoilla sekä rengasliikkeissä. Autonostimia löytyy 1-6 pilarisena sekä saksimallisena.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Autonostureille suoritetaan vuosittain määräaikaistarkastus. Vuositarkastuksessa tarkastetaan silmämääräisesti, ovatko laitteen rakenteet kunnossa. Todetaan myös, että nosturin hallintalaitteet, varoitus- / hälytyslaitteet, nosto- ja laskuliikkeet sekä nosturin mahdolliset lisälaitteet ovat toimintakunnossa sekä ennen kaikkea: onko nostimen käyttö turvallista.

Tarkastus suoritetaan nosturin valmistajan ja / tai maahantuojan ohjeita sekä standardeja ja valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriön ohjeita noudattaen.

KOEKÄYTTÖ

Koekäyttö suoritetaan nostimelle määräaikaistarkastuksen yhteydessä, neljän vuoden välein, nosturin suurimmalla sallitulla kuormalla. Nostolaitteet, joille ylikuormittuminen aiheuttaa kaatumisvaaran, on koekuormitus tehtävä aina määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä autonostimille enintään 10 vuoden välein. Tästä syystä siitä käytetään usein nimitystä ’kymppitarkastus’ tai ’purettuna tarkastus’.

Nostimen 10v tarkastuksessa nostimesta puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista. Tarkastuksessa käytetään NDT-menetelmiä.

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I002, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi C

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto