Betonipumppuautolla ajoneuvoalustaista konekäyttöistä työvälinettä, joka siirtää betonimassaa pumppaamalla sen puomirakenteeseen yhdistettyä putkistoa pitkin valukohteeseen.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Betonipumppuautoille suoritetaan vuosittain määräaikaistarkastus.
Vuositarkastuksessa tarkastetaan, ovatko laitteen mekaaniset rakenteet ja huoltotasot pysyneet kunnossa ja todetaan, että hallintalaitteet, varoitus- / hälytyslaitteet, laitteeseen suunnitellut lisälaitteet, rajakytkimet jne ovat toimintakunnossa sekä ennen kaikkea: onko laitteen käyttö turvallista.

Tarkastus suoritetaan laitteen valmistajan ja / tai maahantuojan ohjeita sekä standardeja ja valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriön ohjeita noudattaen.

KOEKÄYTTÖ

Kaatumisvaaran vuoksi, betonipummpuauto tulee koekäyttää kuomalla ja todeta kuormituksenvalvontalaitteiden toiminta, jokaisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä betonipumppuautolle enintään 10 vuoden välein. Tästä syystä siitä käytetään usein nimitystä ’kymppitarkastus’ tai ’purettuna tarkastus’.

Laitteen 10v tarkastuksessa laitteesta puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista ja tutkitaan NDT-menetelmällä

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I002, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi C

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto