Nosturin elinkaarianalyysi täyttää SFS-ISO 12482 vaatimukset vuosittain määräaikaistarkastuksen yhteydessä tehtävästä elinkaarilaskelmasta.

Tarkastelun tarkoituksena on tunnistaa koneistokomponenttien säröjen aiheuttamia riskejä analysoimalla nosturin laskennallista käyttöikää ja sitä kautta suunniteltuun elinikään vertaamalla ennakoida tarvittavia toimenpiteitä nostolaitteen turvallisuuden varmistamiseksi.

Nosturit suunnitellaan kestämään käyttöä kuormitusten mukaisesti. Näin ollen nosturin käyttöikä on sidonnainen sen kokemaan kuormitukseen kalenteriajan sijasta. Nosturille ja sen komponenteille annetut suunnitteluluokat määrittävät raja-arvot kuormituksille, joita nosturi komponentteineen on suunniteltu kestämään.

Vertaamalla nosturin toteutunutta käyttömäärää standardeihin perustuviin suunnittelurajoihin, voidaan arvioida, onko nosturin käyttö ollut suunnitellun mukaista, ja paljonko nosturilla on suunniteltua käyttöikää jäljellä.

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto