KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

Käyttöönottotarkastus on tehtävä ennen kuin köysiratalaitteisto otetaan ensimmäistä kertaa tai olennaisesti muutettuna käyttöön. Olennaisella muutoksella tarkoitetaan kiinteästi asennetun laitteiston siirtoa, vetopituuden ja suorituskyvyn olennaista muuttamista, käyttö- ja ohjausjärjestelmien sekä rullastojen ja vetolaitteiden muuttamista tai muita vastaavia muutoksia.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Käytössä olevalle köysiratalaitteistolle on tehtävä käyttökauden aikana säännöllisesti vuosittain määräaikaistarkastus. Joka neljäs vuosittainen tarkastus on kuitenkin tehtävä käyttökaudesta riippumatta lumettomana aikana.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

määräaikaistarkastuksen lisäksi köysiratalaitteistolle on tehtävä perusteellinen määräaikaistarkastus lähestyttäessä valmistajan määrittämiä köysiratalaitteiston suunnittelurajoja, tai elleivät nämä ole tiedossa, viimeistään 15 vuoden kuluessa ensimmäisestä käyttöönotosta.

Perusteellisessa määräaikaistarkastuksessa on käytettävä ainetta rikkomattomia tarkastusmenetelmiä ja sellaiset turvallisuuden kannalta tärkeät kokoonpano-osat, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei muutoin ole luotettavasti mahdollista, on tarkastettava purettuina.

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I055, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi A

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto