Kuormausnosturilla tarkoitetaan nosturia, joka muodostuu jalustaansa kiertävästä pylväästä sekä sen yläpäähän kiinnitetystä puomistosta ja joka yleensä asennetaan kuorma-autoon, muuhun ajoneuvoon, perävaunuun, työkoneeseen tai kiinteälle alustalle ja joka on tarkoitettu pääasiassa ajoneuvon kuormaamiseen ja purkamiseen, ei kuitenkaan metsätyöhön tarkoitettua metsätraktoriin kiinnitettyä kuormausnosturia.

Kuormausnostureita käytetään esimerkiksi ahtailla rakennustyömailla raskaiden kuormien nostoon, koska kokonsa vuoksi mahtuu operoimaan pienissäkin paikoissa.

Mikäli kuormausnosturia käytetään asennustyöhön, täytyy se tarkastaa asennusnosturina, tämän tarkastuksen saa tehdä vain tarkastuslaitos.

Mikäli kuormausnosturilla halutaan nostaa henkilöitä, täytyy siihen liittää henkilönostokori, joka tarkastetaan myös määräysten mukaan.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Kuormausnostureille suoritetaan vuosittain määräaikaistarkastus.
Vuositarkastuksessa tarkastetaan, ovatko laitteen mekaaniset rakenteet ja huoltotasot pysyneet kunnossa ja todetaan, että nosturin hallintalaitteet, varoitus- / hälytyslaitteet, laitteeseen suunnitellut lisälaitteet, rajakytkimet jne ovat toimintakunnossa sekä ennen kaikkea: onko nosturin käyttö turvallista.

Tarkastus suoritetaan nosturin valmistajan ja / tai maahantuojan ohjeita sekä standardeja ja valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriön ohjeita noudattaen.

KOEKÄYTTÖ

Kaatumisvaaran vuoksi, kuormausnosturit tulee koekäyttää kuomalla ja todeta kuormituksenvalvontalaitteiden toiminta, jokaisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä kuormausnostureille enintään 10 vuoden välein. Tästä syystä siitä käytetään usein nimitystä ’kymppitarkastus’ tai ’purettuna tarkastus’.

Nosturin 10v tarkastuksessa nosturista puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista

Kuormausnosturin teleskooppipuomistot, teleskoopattavat tukijalat ja nostokoukku puretaan. Kaikkien näiden kunto tutkitaan NDT-menetelmällä tai radiologisella tarkastusmenetelmällä.

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I002, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi C

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto