Nosto-ovet kuuluvat myös tarkastuksien piiriin, mutta niiden tarkastuksista säädetään eri lainkohdassa kuin nostureiden tarkastuksista. Nosto-ovien tarkastusmääräykset ovat Hissiturvallisuuslaissa 1134/2016, joka astui voimaan 1.1.2017. Tarkastuksien piiriin kuuluvat vain yli 2,9 metriä korkeat sähkökäyttöiset nosto-ovet.

Siirtymäkauden tulkinta tarkastusvälistä:

Jos laitteen tarkastusväli lakimuutoksen johdosta lyhenee, laite tarkastetaan seuraavan kerran sen säädöksen mukaisesti, joka oli voimassa, kun edellinen tarkastus tehtiin. Tarkastuspöytäkirjaan on kirjattu seuraavan tarkastuksen ajankohta.

Jos laitteen tarkastusväli ei lakimuutoksessa lyhene, vaan pitenee, noudatetaan hissiturvallisuuslaissa säädettyä tarkastusväliä. Tämä tulee kyseeseen niillä nosto-ovilla, joiden tarkastusväli oli aikaisemmin kolme vuotta ja nyt neljä.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Nosto-oven määräaikaistarkastuksessa varmistutaan riittävässä laajuudessa siitä, että nosto-oven käyttö on turvallista ja että nosto-ovella on riittävä huolto-ohjelma, jota toteutetaan. Tarkastuksessa katsotaan myös, että huoltoon tarvittavat välineet, piirustukset ja ohjeet ovat käytettävissä. Nosto-ovien muutostöistä on myös löydyttävä asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Tarkastuksessa noudatetaan nosto-oven valmistajan tai maahantuojan ohjeita.

VARMENNUSTARKASTUS

Nosto-ovelle tehdään viimeistään kuuden (6) kuukauden kuluessa käyttöönoton jälkeen varmennustarkastus, jossa tarkastetaan, että asennuksessa on otettu turvallisuusnäkökohdat huomioon ja että ovi toimii turvallisuuden kannalta moitteettomasti. Laitteen huoltoon tarvittavat välineet, piirustukset, kaaviot ja ohjeet tulee olla käytettävissä.

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I055, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi A

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto