Tarkastajillamme on pitkäaikainen kokemus nostureiden käyttäjien kouluttamisesta. Valtioneuvoston käyttöasetus sekä työturvallisuuslaki velvoittavat työnantajaa antamaan riittävän opastuksen ja perehdyttämisen koneen turvalliseen käyttöön.

Koulutuksen tavoitteena on opastaa nosturin käyttäjät oikeaan ajotapaan sekä nostotapahtuman oikeaan suunnitteluun, oikeilla apuvälineillä. Turvallinen ja hallittu taakan nosto ja oikea ajotapa lisäävät laitteen elinikää sekä vähentävät korjaustarpeita.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ

  • Nosturin käyttäjää sekä omistajaa koskevat velvollisuudet
  • Nosturin rakenne ja turvallinen käyttö
  • Erilaiset ohjaustavat
  • Turvallinen nostotapahtuma ja oikeat nostoapuvälineet
  • Taakan hallinta ja painopiste
  • Ajoharjoittelu
Ota yhteyttä tuotteesta

Nosturin käyttäjäopastus ja -koulutus

Tietosuojalausunto