Nosturiradan kunnolla on suuri merkitys nosturin liikkuvuuteen radallaan, sen käytettävyyteen ja siirtokoneistojen elinikään. Geometria-analyysissa tarkastetaan mittaamalla ja visuaalisesti, kuinka nosturin käyttämä rata, kiskot ja sen kiinnitykset vastaavat suunnittelussa käytetyn standardin mukaisia toleransseja.

Nosturiexpertit suorittaa nosturien suuntauksia ja ratamittauksia teollisuuden tarpeisiin. Laitteistona käytämme mm. GEODIMETER 650 -takymetriä, tarkkuusprismoja sekä nostureiden ja ratojen mittaukseen räätälöityjä apulaitteita.

Mittaukset suoritetaan tilaajan laitteille, hänen toiveidensa mukaisesti. Mittauksesta toimitetaan pöytäkirja ja graafinen diagrammi, joista mittaustulos ilmenee selkeästi.

Tavanomaiset mittauskohteet

Tyypillisiä nosturien mittauskohteita ovat rata, kantopyörät sekä teräsrakenteiden ja koneistojen suoruus. Nosturien ja nosturiratojen teräsrakenteiden laskentaohjeet sekä nosturien ja nosturiratojen toleranssit ovat esitetty standardissa ISO 12488-1.

Milloin mittausta tarvitaan?

  • Kantopyöriä, päätykannattaja tai teli on vaihdettu
  • Nosturia on hitsattu
  • Nosturissa havaitaan säröjä
  • Kantopyörien laakeri- ja kantopyörävaurioiden tiheys on suuri
  • Rata ja kantopyörät kuluttavat toisiaan
  • Valmistetaan nosturia tai rataa
  • Korjataan nosturia tai rataa, erityisesti suurella siirtonopeudella varustetuilla nostureilla
  • Epäillään esim. pääkannattajien vaurioita
Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto