Rakennushissejä käytetään erilaisilla rakennustyömailla tavaroiden ja henkilöiden kuljettamiseen korkeussuunnassa.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Rakennushissin määräaikaistarkastuksessa varmistutaan riittävässä laajuudessa siitä, että rakennushissin käyttö on turvallista ja että rakennushissille on riittävä huolto-ohjelma, jota toteutetaan. Turvalaitteet tarkastetaan toimintakokein. Tarkastuksessa katsotaan myös, että huoltoon tarvittavat välineet, piirustukset ja ohjeet ovat käytettävissä. Rakennushissin muutostöistä on myös löydyttävä asianmukaiset tarkastuspöytäkirjat.

Nostimelle tehdään valmistajan antamien ohjeiden mukainen koekuormitus. Tarraimet, tarkastetaan tarrauskokeella, joka suoritetaan nimelliskuormalla.

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

Käyttöönottotarkastuksessa varmistetaan, että käyttöönotettava rakennushissi on asennettu oikein ja että sen hallinta- ja turvalaitteet toimivat. Tarkastuksessa arvioidaan myös laitteen soveltuvuutta käyttötarkoitukseen ja -ympäristöön. Tarkastuksen tarkoituksena on varmistua siitä, että laite on rakenteeltaan, varusteiltaan, ohjeiltaan ja merkinnöiltään valmistajan tarkoittamassa kunnossa, ja että se soveltuu käyttöönotettavaksi siinä käyttötarkoituksessa ja -ympäristössä, jonne se on pystytetty. Turvalaitteet tarkastetaan toimintakokein.

Nostimelle tehdään valmistajan antamien ohjeiden mukainen koekuormitus. Tarraimet, tarkastetaan tarrauskokeella, joka suoritetaan nimelliskuormalla.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Rakennushissin 10v tarkastuksessa nostimesta puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista.

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I002, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi C

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto