Satamanosturit ovat nimensä mukaisesti satamissa käytettäviä nostolaitteita, joilla siirrellään pääasiassa kontteja ja rahtia satama-alueella sekä laivasta että laivaan.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Satamanostureille suoritetaan vuosittain määräaikaistarkastus. Vuositarkastuksessa selvitetään, onko nosturin käyttö turvallista.

Tarkastus suoritetaan nosturin valmistajan ja / tai maahantuojan ohjeita sekä standardeja ja valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriön ohjeita noudattaen.

KOEKÄYTTÖ

Koekäyttö suoritetaan nosturille vähintään joka toisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä nosturin suurimmalla sallitulla kuormalla. Mikäli ylikuormittuminen aiheuttaa kaatumisvaaran, tulee koekäyttö suorittaa jokaisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä satamanostureille enintään 5 vuoden välein.

Tässä tarkastuksessa nosturista puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista. Tarvittaessa käytetään ndt-menetelmiä.

Ota yhteyttä tuotteesta

Satamanosturit

Tietosuojalausunto