Teollisuusnosturit ovat yleisnimitys laitteille, jotka on asennettu kiinteästi esimerkiksi hallin tai korjaamon katto- tai seinärakenteisiin. Teollisuusnostureihin kuuluvat mm. siltanosturit, köysinostimet, ketjunostimet, kääntöpuominostimet sekä paineilmanostimet.

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Teollisuusnostureille suoritetaan vuosittain määräaikaistarkastus. Vuositarkastuksessa tarkastetaan, onko laitteen mekaaniset rakenteet ja huoltotasot kunnossa ja todetaan, että nosturin hallintalaitteet, varoitus- / hälytyslaitteet, nosturin mahdolliset lisälaitteet, rajakytkimet jne. ovat toimintakunnossa. Lyhyesti ilmaistuna: onko nosturin käyttö turvallista.

Tarkastus suoritetaan nosturin valmistajan ja / tai maahantuojan ohjeita sekä standardeja ja valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriön ohjeita noudattaen.

Tarkastusväliä voidaan pidentää, mikäli nosturin käyttö on vähäistä ja vastaavasti lyhentää, mikäli käyttö tai käyttöolosuhteet ovat erityisen vaativat.

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS

Ennen ensimmäistä käyttöönottoa ja ennen turvallisuuden kannalta merkittävän korjaus- ja muutostyön jälkeistä käyttöönottoa tulee nosturille tehdä käyttöönottotarkastus, johon sisältyy koekuormitus.

KOEKÄYTTÖ

Koekäyttö tehdään teollisuusnostureille enintään neljän vuoden välein nosturin nimelliskuormalla. Nostolaitteet joiden ylikuormittuminen aiheuttaa kaatumisvaaran on koekuormitus tehtävä aina määräaikaistarkastuksen yhteydessä ts. joka vuosi.

KOEKUORMITUS

Koekuormitus suoritetaan nosturille aina käyttöönottotarkastuksen yhteydessä standardin määrittelemällä koekuormalla sekä nimelliskuormalla enintään neljän vuoden välein.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Perusteellinen määräaikaistarkastus on tehtävä nostureille enintään 10 vuoden välein. Tästä syystä siitä käytetään usein nimitystä ’kymppitarkastus’ tai ’purettuna tarkastus’.

Nosturin 10v tarkastuksessa nosturista puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei muutoin ole luotettavasti mahdollista. Purettuna tarkastuksessa apuvälineenä käytetään endoskooppia, jolla päästään näkemään mm. nostovaihteen, telan tai pääkannattajan sisään, jonne ei muuten laitetta purkamatta pääse näkemään. Nosturin koukun kunto tutkitaan ainetta rikkomattomalla ndt-menetelmällä, jolla koukun takeen kaula- ja kierreosasta sekä pohjalta etsitään mahdollisia säröjä. Lisäksi koukun takeen pohja ja kita mitataan ja mittoja verrataan standardissa määriteltyihin mittoihin.

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I002, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi C

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto