Torninostureita käytetään erityisesti suurilla rakennustyömailla, josta syystä sitä kutsutaan myös rakennusnosturiksi. Torninosturin erityispiirteenä on kantavana rakenteena toimiva masto ja sen yläosassa puomi, joka kannattelee kuormaa.

KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS tai PYSTYTYSTARKASTUS

Torninostureille on suoritettava ennen käyttöönottotarkastus, johon sisältyy koekuormitus aina:

  • Ennen ensimmäistä käyttöönottoa
  • Ennen turvallisuuden kannalta merkittävän korjaus- ja muutostyön jälkeistä käyttöönottoa
  • Uuteen paikkaan asentamisen jälkeen

MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Torninostureille suoritetaan määräaikaistarkastus joka toinen vuosi. Vuositarkastuksessa tarkastetaan, ovatko laitteen mekaaniset rakenteet ja huoltotasot kunnossa ja todetaan, että nosturin hallintalaitteet, varoitus- / hälytyslaitteet, laitteeseen suunnitellut lisälaitteet, rajakytkimet, etc ovat toimintakunnossa sekä ennen kaikkea: onko nosturin käyttö turvallista.

Tarkastus suoritetaan nosturin valmistajan ja / tai maahantuojan ohjeita sekä standardeja ja valtioneuvoston päätöksiä sekä ministeriön ohjeita noudattaen.

KOEKÄYTTÖ

Kaatumisvaaran vuoksi, koekäyttö suoritetaan nosturille jokaisen määräaikaistarkastuksen yhteydessä nosturin suurimmalla sallitulla kuormalla.

PERUSTEELLINEN MÄÄRÄAIKAISTARKASTUS

Torninosturin 10v tarkastuksessa nosturista puretaan sellaisia turvallisuuden kannalta tärkeitä kokoonpano-osia, joiden toimintakunnon tarkastaminen ei ole muutoin luotettavasti mahdollista.

Nosturiexpertit Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima tarkastuslaitos I002, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17020:2012. Tyyppi C

Ota yhteyttä tuotteesta

[wbcr_php_snippet id="317"]

Tietosuojalausunto